Home

THE PROJECT TINY SIGNERS HAS BEEN AWARDED EUROPEAN LANGUAGE LABEL

The European Language Label is an award for innovative language-learning projects. It rewards creative ways to improve the quality of language teaching, motivate learners and make the best of available resources.


European Language Label

 

APIE PROJEKTĄ

TINY SIGNERS yra 2 metų trukmės Europos projektas, vykstantis nuo 2010 iki 2012 metų. Projektą iš dalies finansuoja Europos sąjungą per Mokymosi visą gyvenimą programą. Projekte dalyvauja 7 partneriai iš 4 Europos šalių.

Tiny Signers projektas unikalus savo tiksline grupe, kadangi skirtas vaikams iki 2 metų amžiaus.

 

Gestų kalbos vartojimas yra grindžiamas natūraliu kūdykių sugebėjimu gestuoti. Kūdykiai sugeba parodyti daug gestų anksčiau negu jie pradeda tarti žodžius. Pagrindinė vykdomo projekto Tiny Signers priežastis yra sukurti ankstyvo bendravimo galimybes kurtiesiems, neprigirdintiesiems bei giridintiesiems vaikams ankstyvosios vaikystės amžiuje. Tai pat, sumažinti komunikacinį atotrūkį bendravime tarp kurčiųjų bei giridinčiųjų, kuris egzistuoja daugelyje Europos šalių.

 

TIKSLAS

Pagrindinis projekto tikslas – įgyvendinti naujovišką požiūrį į girdinčių ir kurčių vaikų komunikavimo galimybes ankstyvojoje vaikystėje (kūdikystėje) per Kūdukių gestų kalbą bei pagerinti ankstyvosios komunikacijos bei kalbos mokymosi galimybes partnerių šalyse: Slovėnijoje, Austrijoje, Lietuvoje bei Didžiojoje Britanijoje.

Kūdykių gestų kalbos mokymai bus grindžiami nacionalinėmis gestų kalbomis ir kuriami glaudžiai bendradarbiaujant su nacionalinėmis kurčiųjų bendruomenėmis, vaikų priežiūros specialistais, specialiųjų poreikių specialistais, ugdymo programų kūrėjais bei mokyklomis.

 

TIKSLINĖS GRUPĖS

  • Mokytojai ir kiti vaikų priežiūros darbuotojai, įtraukti į priešmokyklinio ugdymo procesą 3 partnerių šalyse;
  • Kurčiųjų: neprigirdinčiųjų bei girdinčiųjų kūdykių tėvai, kurie domisi ankstyvojo bendravimo su savo vaikais naudojant gestų kalbą;
  • Kurtieji, neprigirdintieji bei gurdintieji kūdykiai, kurie gestų pagalba sugebės išreikšti savo poreikius, norus ir emocijas savo tėvams bei kitiems juos supantiems specialistams.

 

UŽDAVINIAI

  1. Pakelti gestų kalbos prestižą ir pagerinti jo patrauklumą visuomenėje;
  2. Sukurti aplinka be streso bei nusivylimo girdintiesiems ir kurtiesiems kūdykiams;
  3. Padidinti kurčiųjų žinomumą visuomenėje bei galimybes bendrauti su jais;
  4. Sukurti ir palikti gilesnę įtaką ES kontekste.

 


Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai.
Šis leidinys [pranešimas] atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Comments are closed.