Domov

PROJEKT TINY SIGNERS JE DOBIL EVROPSKO JEZIKOVNO PRIZNANJE

Evropsko jezikovno priznanje je nagrada za inovativne projekte za učenje jezikov. Nagrajuje ustvarjalne načine za izboljšanje kakovosti poučevanja jezikov, motivicijo učencev in najboljšo izrabo razpoložljivih sredstev.


Evropsko jezikovno priznanje

 

OPIS PROJEKTA

TINY SIGNERS je dveletni evropski projekt, ki poteka v letih 2010-2012. Je sofinanciran s strani programa Vseživljenjsko učenje (LLP) in vključuje 7 organizacij iz 4 evropskih držav.

Unikatnost tega projekta je v tem, da je osredotočen na otroke, mlajše od dveh let.

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Znakovno sporazumevanje z malčki temelji na naravnih sposobnostih malčkov, da uporabljajo kretnje. Dojenčki in malčki lahko prve kretnje ali znake kažejo že več mesecev prej, preden spregovorijo. Glavni namen projekta učenja znakovnega sporazumevanja z malčki je ustvariti možnosti za komuniciranje gluhih, naglušnih in slišečih otrok v zelo zgodnjem otroštvu in premostiti razkorak, ki obstaja na tem področju v večini evropskih držav.

 

NAMEN PROJEKTA

Namen projekta je izvajati inovativni pristop k delu s slišečimi in gluhimi otroki z razvojem in uporabo znakovnega sporazumevanja z malčki, s tem pa tudi izboljšati kakovost zgodnjega komuniciranja in učenja jezika v sodelujočih državah: Sloveniji, Avstriji in Litvi, Veliki Britaniji pa poskrbeti za nadaljnji razvoj skupnosti za znakovno sporazumevanje malčkov.

Tečaji znakovnega sporazumevanja z malčki bodo pripravljeni na osnovi nacionalnih znakovnih jezikov, v tesnem sodelovanju z gluhimi skupnostmi, s strokovnjaki za predšolsko vzgojo in otroke s posebnimi potrebami, s Centrom za poklicno izobraževanje in strokovnjaki za kurikulum ter v sodelovanju z vrtci in šolami.

 

CILJNE SKUPINE

  • vzgojitelji in drugi zaposleni na področju predšolske vzgoje v treh državah in večje število strokovnjakov za predšolsko vzgojo/pomočnikov vzgojiteljic
  • starši gluhih, naglušnih in slišečih malčkov, ki so zainteresirani za zgodnjo komunikacijo s svojimi malčki po metodah znakovnega sporazumevanja z malčki
  • gluhi, naglušni in slišeči malčki, ki se bodo naučili staršem in vzgojiteljem že zelo zgodaj izražati svoje potrebe, želje in čustva.

GLAVNI CILJI

  1. povečati družbeni ugled in privlačnost znakovnega jezika
  2. ustvariti okolje, v katerem je veliko manj frustracij in ovir za slišeče in gluhe malčke
  3. izboljšati ozaveščenost in komunikacijo z gluhimi
  4. pustiti pozitiven in dolgotrajen učinek v okviru EU.

 


Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije.
Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

Comments are closed.