EuroVia

EuroVia yra neseniai įkurta organizacija teikianti paslaugas švietimo ei mokymų srityje. Organizacija atlieka kompetencijų ir gebėjimų poreikių analizes tiek nacionaliniu tiek Europos lygiu. Mokymo pasalugos teikiamos šiose srityse: iš mokymo si proceso iškritusių jaunuolil integracija į mokymosi procesą; mokymosi institucijų plėtra; aktyvaus mokymosi metodikos. Kartu organizacija užtikrina bendradarbiavimą tarp švietimo institucijų, darbdavių bei kitų institucijų Europos lygmenyje. Organizacijos nariai turi didelę patirtį projektų įgyvedninimo srityje pagal Mokymosi visą gyvenimą programą. Taip pat veikia kaip projekto vykdytojai, koordinatoriai, vertintojai Nacionalinės agentūros bei Europos komisijos lygiu.

www.eurovia.org.uk

Leave a Reply